top of page

Generalforsamling i Mariager Tennisklub

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Regnskabsaflæggelse

  4. Behandling af indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

  5. Godkendelse af budget

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

  9. Evt.

bottom of page