Generalforsamling i Mariager Tennisklub

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskabsaflæggelse

 4. Behandling af indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

 5. Godkendelse af budget

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

 9. Evt.

© 2015 by Mariager Tennisklub. Proudly created with Wix.com

 • google-plus-square
 • Twitter Square
 • facebook-square